Upstart debian sub

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tự động khởi động service Upstart trên server debian

Upstart là gì?

Upstart(Tự động khởi động) là một phần mềm được thiết kế với tính linh động cao. Chúng giúp tự động khởi động các chương trình bị tắt đi một cách liên tục. Chúng giúp các chương trình luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các bạn nên thử cài đặt và sử dụng ustart để duy trì hoạt động ổn định cho các chương trình của bạn

Ví dụ bạn muốn khởi động một service Odoo. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chương trình upstart cho các service trên server của bạn.

Hướng dẫn cài đặt trên server debian.

1. Cài đặt.

apt-get update
apt-get install upstart

2. Tạo file.

nano /etc/init/file-name.conf

Gõ vào các nội dung sau:

#!upstart
description "openerp-server"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
#Respawn, with a limit of 10 times in a timespan of 90 seconds, after which it stops respawning.
respawn
respawn limit 10 90
#Set user to openerp
setuid user-server
# Start job via the daemon control script.
exec path-to-file-chay-service -c path-to-file-config

3. Khởi động lại server.

reboot

4. Kiểm tra hoạt động.

pkill -f service-name
service service-name status

5. Ví dụ với service odoo.

apt-get update
apt-get install upstart
nano /etc/init/server-odoo.conf
#!upstart
description "openerp-server"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
#Respawn, with a limit of 10 times in a timespan of 90 seconds, after which it stops respawning.
respawn
respawn limit 10 90
#Set user to openerp
setuid openerp
# Start job via the daemon control script.
exec /opt/odoo/openerp-server -c /etc/openerp/odoo.conf
reboot
pkill -f openerp-server
service openerp-server status

Kết Luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt chương trình tự động khởi động trên server Debian. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới.
Cảm ơn các bạn theo dõi.

One thought to “Hướng dẫn cài đặt phần mềm tự động khởi động service Upstart trên server debian”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

4 − 2 =