password_odoo_restore

Hướng dẫn thay đổi Password Odoo khi quên password (Odoo version 9 trở lên)

Password Odoo là gì?

Password Odoo là một chuỗi ký tự đã được mã hóa và lưu xuống database. Nó được dùng để đăng nhập vào database. Nhưng chẳng may password odoo bị thay đổi hay bạn không thể nhớ được bạn phải làm thế nào. Đối với Odoo version 9 trở lên, password odoo đã được mã hóa khi lưu xuống database. Vì vậy bạn chỉ có thể thay đổi password mới.

Bài viết này sẽ giúp bạn cách thực hiện để thay đổi password odoo để vào lại database.

Hướng dẫn thực hiện.

Tạo password mới.

Các bạn vào giao diện command line trên linux hoặc window.

python để đăng nhập vào môi trường Python.

Truy cập vào môi trường python
Môi trường Python

Nhập đoạn code sau và nhấn enter.

from passlib.context import CryptContext

print CryptContext(['pbkdf2_sha512']).encrypt('YOUR_PASSWORD')

YOUR_PASSWORD: Password bạn muốn thay đổi để đăng nhập vào database.

Nhập code để tạo password
Nhập code để tạo password

Update password.

Các bạn truy cập vào giao diện PgAdmin và chọn câu truy vấn để thay đổi password.

Giao diện câu truy vấn PgAdmin3
Giao diện câu truy vấn PgAdmin3

Gõ vào câu truy vấn sau để thay đổi password của Administrator.

UPDATE res_users SET password='', password_crypt='HASH' WHERE id=1;

HASH: là password đã được tạo ra ở bước trên.

Chạy câu lệnh update password odoo
Chạy câu lệnh update password odoo

Vậy là bạn có thể truy cập vào database với user Administrator và password vừa được thay đổi.

Lưu ý:

Bài viết này chỉ áp dụng cho các database sử dụng Odoo version 9 trở lên.

Nếu bạn muốn sử dụng mã hóa password odoo cho version 8.0 bạn có thể sử dụng module này.ập

Đối với các bạn không sử dụng PgAdmin, các bạn có thể sử dụng câu lệnh:

psql DATABASE_NAME

Câu lệnh trên giúp bạn đăng nhập nhập vào database để thực hiện câu truy vấn.

Kết luận.

Mình vừa hướng dẫn các bạn cách thay đổi password đăng nhập từ verion 9 trở lên. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về Odoo tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen − 9 =