Odoo

Hướng dẫn cài đặt odoo instance trên server debian.

Nội DungOdoo (Openerp) là gì?.Hướng dẫn cài đặt Odoo (Openerp) trên server debian.1 . Update source list của debian bằng câu lệnh sau.2. Upgrade source list.3. Cài đặt các thư viện python cần thiết cho odoo (openerp).4. Cài đặt các package cần thiết.5. Cài đặt Postgresql.6. Tạo database user.7. Tạo user và Group.8. Cài đặt Gdata.9. […]

Read More