NRPE Plugin Monitoring Sub

Hướng dẫn cài đặt NRPE Plugin trên Linux host và Nagios Monitoring Server

Nội DungNRPE Plugin là gì?Hướng dẫn cài đặt NRPE Plugin trên các Linux Host.1. Cài đặt các thư viện cần thiết.2. Tạo user Nagios và đặt password.3. Download Nagios Plugin.4. Giải nén file vừa down.5. Biên dịch và cài đặt.6. Cài đặt Xinetd.7. Download và cài đặt NRPE plugin.8. Kiếm tra hoạt động NRPE daemon.9. Cấu hình […]

Read More