port forwarding sub

Hướng dẫn cách chuyển hướng port (Port Forwarding) trên Server

Port Forwarding là gì?

Port Forwarding là việc chuyển một Port mặc định trên server (ví dụ port :80) sang một port khác (ví dụ port: 8069).Khi cài đặt một website trên server, port mặc định sẽ là port 80, nhưng khi tạo một website chạy trên một port khác thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.
Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách điều hướng domain sang một service port khác trên Odoo bằng cách sử dụng Nginx, các bạn có thể tham khảo tại đây, hoặc nếu các bạn chưa biết cách tạo một instance Odoo trên server các bạn có thể tham khảo bài viết Tạo nhiều instance Odoo cho server.

Hướng dẫn.

1. Mở file rc.local.

sudo gedit /etc/rc.local

2. Copy đoạn sau đây bỏ vào file rc.local và lưu lại.

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8069

Lưu ý:

Ở ví dụ này, mình chuyển từ port 80(Mặc định của server) sang port 8069 (service Odoo của mình đang chạy trên port này).

3. Khởi động lại server và kiểm tra.

sudo reboot

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách nhanh nhất để chuyển hướng một port. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới.
Cảm ơn các bạn theo dõi.

2 thoughts to “Hướng dẫn cách chuyển hướng port (Port Forwarding) trên Server”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

16 + 6 =