crontab backup

Hướng dẫn tự động crontab backup database trên server debian

Tự động backup database là gì? Bài viết sẽ hướng dẫn cách thực hiện việc crontab backup database định kì vào khoản thời gian quy định.Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là […]

Read More

Upstart debian sub

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tự động khởi động service Upstart trên server debian

Upstart là gì? Upstart(Tự động khởi động) là một phần mềm được thiết kế với tính linh động cao. Chúng giúp tự động khởi động các chương trình bị tắt đi một cách liên tục. Chúng giúp các chương trình luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các bạn nên thử cài đặt và […]

Read More

instance odoo banner

Hướng dẫn tạo nhiều instance odoo trên server debian

Instance Odoo là gì? Instance Odoo là một service để bạn có thể chạy được odoo trên server, trên một server các bạn có thể tạo được nhiều instance. Điều đó có nghĩa là trên cùng một server, các bạn có thể chạy được cùng lúc nhiều giả lập môi trường Odoo khác nhau. Cách cài […]

Read More

Odoo

Hướng dẫn cài đặt odoo instance trên server debian.

Odoo (Openerp) là gì?. Odoo(openerp) là một hệ thống hoạch định doanh nghiệp, hiểu một cách ngắn gọn nhất là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, kết nối mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp với nhau để tổ chức điều hành nhằm khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp. Hướng […]

Read More