Upstart debian sub

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tự động khởi động service Upstart trên server debian

Upstart là gì? Upstart(Tự động khởi động) là một phần mềm được thiết kế với tính linh động cao. Chúng giúp tự động khởi động các chương trình bị tắt đi một cách liên tục. Chúng giúp các chương trình luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các bạn nên thử cài đặt và […]

Read More

Odoo

Hướng dẫn cài đặt odoo instance trên server debian.

Odoo (Openerp) là gì?. Odoo(openerp) là một hệ thống hoạch định doanh nghiệp, hiểu một cách ngắn gọn nhất là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, kết nối mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp với nhau để tổ chức điều hành nhằm khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp. Hướng […]

Read More