ssl certificates sub

Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain và tạo file CSR trên server

File CSR, SSL là gì? CSR (Certificate Signing Request) là 1 đoạn text (chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền) được mã hóa từ server (máy chủ) chuẩn bị cho việc cài đặt CSR SSL.  Nó chứa các thông tin bao gồm trong giấy chứng nhận của bạn như tên tổ chức của bạn, tên […]

Read More

port forwarding sub

Hướng dẫn cách chuyển hướng port (Port Forwarding) trên Server

Port Forwarding là gì? Port Forwarding là việc chuyển một Port mặc định trên server (ví dụ port :80) sang một port khác (ví dụ port: 8069).Khi cài đặt một website trên server, port mặc định sẽ là port 80, nhưng khi tạo một website chạy trên một port khác thì bài viết này sẽ hướng […]

Read More

instance odoo centos sub

Hướng dẫn tạo nhiều instance Odoo trên server centos

Instance Odoo Centos? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nhiều instance odoo centos trên server Centos. Cách tạo nhiều instance Odoo trên server debian mình đã hướng dẫn, các bạn có thể xem lại tại đây. Hướng dẫn tạo nhiều instance Odoo trên server debian. 1. Tạo thư mục chứa file […]

Read More

nginx

Hướng dẫn cài đặt Nginx cho Odoo server debian

Nginx là gì? Nginx là một HTTP-server dẫn đường giống như Apache2. Nó có thể được dùng để đảo proxy, mail server hoặc web server. Hiện nay cùng với apache, nó đang ngày càng phát triển và được nhiều người sử dụng server tin dùng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng để điều hướng […]

Read More