Synchronize Google Calendar Odoo banner sub

Hướng dẫn cài đặt Synchronize Google Calendar Odoo

Synchronize Google Calendar Odoo là gì? Synchronize Google Calendar Odoo là việc đồng bộ giữa lịch trong Google Calendar và Calendar trong Odoo. Việc đồng bộ giúp cho Odoo trở nên linh động hơn, thao tác dễ dàng thuận tiện hơn với người dùng. Việc đồng bộ sẽ đồng bộ các event trong Calendar Odoo […]

Read More