Hướng dẫn cách cài đặt Google Authentication Odoo

Google Authentication Odoo là gì? Google Authentication Odoo là việc sử dụng tài khoản gmail của Google để đăng nhập vào Odoo mà không cần tạo tài khoản đăng nhập trong Odoo. Việc tích hợp Google Authentication giúp cho việc đăng nhập trở nên dễ dàng hơn. Dễ dàng giúp người dùng có cơ hội […]

Read More

Synchronize Google Calendar Odoo banner sub

Hướng dẫn cài đặt Synchronize Google Calendar Odoo

Synchronize Google Calendar Odoo là gì? Synchronize Google Calendar Odoo là việc đồng bộ giữa lịch trong Google Calendar và Calendar trong Odoo. Việc đồng bộ giúp cho Odoo trở nên linh động hơn, thao tác dễ dàng thuận tiện hơn với người dùng. Việc đồng bộ sẽ đồng bộ các event trong Calendar Odoo […]

Read More