nagios check service postgresql banner sub

Hướng dẫn cách sử dụng Nagios check service Postgresql trên server

Nagios check service Postgresql là gì?

Nagios check service Postgresql là việc sử dụng các thư viện có sẵn của NRPE plugin để kiểm tra trạng thái của service Postgresql có đang hoạt động hay không trên server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Nagios để kiểm tra service của postgresql. Các bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Nagios để kiểm tra các thông số hoạt động của server.

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn cách thêm các linux host và service vào Nagios Monitoring Server, các bạn có thể tham khảo lại tại đây.

Hướng dẫn cách cài đặt.

1. Cài đặt trên các server cần kiểm tra service postgresql.

Chỉnh sữa file nrpe.cfg.

Tìm đến file usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg

Bên dưới dòng # The following examples use hardcoded command arguments… 

Bạn thêm nội dung sau:

command[check_postgresql]=/usr/local/nagios/libexec/check_procs -c 1:1024 -a /usr/lib/postgresql/9.3/bin/postgres

Chú thích:

check_postgresql là tên mình sẽ gọi trên Nagios Monitoring Server
check_procs 
là một script để kiểm tra số lượng process đang hoạt động.
-c 1:1024 là một biến điều kiện, ở đây mình đặt là số lượng procress nằm ngoài khoảng từ 1 đến 1024 thì sẽ báo lỗi critical.
-a /usr/lib/postgresql/9.3/bin/postgres là một biến để kiểm tra, ở đây là kiểm tra process trên service postgresql, đường dẫn trên là trên server debian.

2. Cài đặt trên Nagios Monitoring Server.

Chỉnh sữa file service.cfg nằm trong usr/local/nagios/etc/service.cfg

Thêm vào nội dung sau:

define service {
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     openerp-postgres1
check_command                 check_nrpe!check_postgresql
notifications_enabled          1
}

Restart service Nagios.

service nagios restart

Kiểm tra hoạt động.

http://ip-server-nagios/nagios

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách kiểm tra service của postgresql vào Nagios Monitoring Server. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới. Nếu bài viết có nhiều sai sót xin các bạn góp ý
Cảm ơn các bạn theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen − two =