database_error_module_odoo

Hướng dẫn khắc phục lỗi database sau khi upgrade module odoo.

Module odoo tại sao lại có lỗi khi upgrade?

Khi các lập trình viên viết các module odoo, đôi khi chúng ta thay đổi các thành phần giao diện của hệ thống (chúng ta hay gọi là thay đổi view của hệ thống) và khi chỉnh sửa sai cấu trúc của Odoo framework, upgrade module và gây lỗi database. Khi đó chúng ta không thể truy xuất vào database bị lỗi để upgrade lại module odoo với code đã chỉnh sữa để khắc phục lỗi. Nhưng làm cách nào để upgrade lại module khi chúng ta không thể truy xuất vào database?.
Bài viết này sẽ gửi đến các bạn mẹo nhỏ để khắc phục lỗi trên.

Hướng dẫn thực hiện

Truy cập PgAdmin

Các bạn có thể truy xuất trực tiếp vào database bị lỗi thông qua PgAdmin (Phần mềm hỗ trợ quản lý database cho Posgresql). Các bạn có thể tham khảo tại đây.

Sau khi truy cập PgAdmin bạn sẽ thấy giao diện sau:

Module Odoo PgAdmin giao diện
Giao diện PgAdmin

Sửa lỗi database

Sau khi truy cập vào Pgadmin các bạn chọn database đang bị lỗi.

Chọn sử dụng câu truy vấn.
Gõ vào ô truy vấn câu lệnh SQL sau:

select * from ir_module_module where name = 'your_module'

SQL Truy vấn đến module
SQL Truy vấn đến module

Câu truy vấn trên sẽ giúp bạn tìm kiếm được module bạn đang upgrade bị lỗi.

your_module: tên module bạn đang upgrade bị lỗi.

Sau đó bạn chạy tiếp câu lệnh SQL sau:

update ir_module_module set state = 'installed' where id in(select * from ir_module_module where name = 'your_module')

Câu truy vấn trên sẽ chuyển trạng thái module của bạn từ trạng thái đang upgrade sang trạng thái đã cài đặt.

Sau khi chạy câu truy vấn update trạng thái
Sau khi chạy câu truy vấn update trạng thái

Vậy là bạn đã có thể đăng nhập vào database bị lỗi và upgrade lại module của mình.

Kết luận:

Mình vừa hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi sau khi upgrade module odoo.

Các bạn có thể tham khảo thêm cách viết module tại đây.

One thought to “Hướng dẫn khắc phục lỗi database sau khi upgrade module odoo.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eleven + nineteen =