Nginx Block URL Access Sub

Hướng dẫn sử dụng Nginx Block URL Access

Nginx Block URL Access là gì?

Nginx Block URL Access là việc sử dụng phần mềm Nginx để khóa các đường dẫn không được phép truy cập. Điều này rất quan trọng trong một số trường hợp. Đặc biệt, trong server Odoo được sử dụng để khóa các trang quản lý database để người dùng không thể truy cập đến các trang database management của Odoo.

Bài viết trước mình đã hướng dẫn cách điều hướng domain cho Odoo server bằng Nginx các bạn có thể tham khảo tại đây. Nếu bạn muốn tham khảo cách cài đặt Odoo, các bạn có thể tham khảo thêm tại cách cài đặt Odoo trên server

Hướng dẫn Nginx Block URL.

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách Block URL với Odoo server

1. Cài đặt Nginx.

Các bạn có thể tham khảo tại đây.

2. Điều chỉnh file Nginx.

Thêm vào file nginx đoạn sau.

server {
listen 80;
server_name name_domain;
add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:Port-odoo-config;
}
location /web/database/manager {

proxy_buffering off;
rewrite ^ http://name_domain/web/login;
}
location /web/database/selector {
proxy_buffering off;
rewrite ^ http://name_domain/web/login;
}
}
}

Lưu ý:

/web/database/manager và /web/database/selector là 2 trang quản lý database quan trọng trong Odoo. Khi người dùng truy cập vào 2 đường dẫn http://name_domain/web/database/manager  http://name_domain/web/database/selector sẽ được chuyển sang trang http://name_domain/web/login.

3. Restart service Nginx.

service nginx restart

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách sủ dụng Nginx để block các URL quan trọng, đặc biệt với Odoo. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới. Nếu bài viết có nhiều sai sót xin các bạn góp ý
Cảm ơn các bạn theo dõi.

3 thoughts to “Hướng dẫn sử dụng Nginx Block URL Access”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen + 15 =