nagios check service odoo instance sub

Hướng dẫn cài đặt Nagios check service odoo instance

Nagios check service odoo instance?

Nagios check service odoo instance là việc sử dụng plugin NRPE để kiểm tra hoạt động của từng instance odoo riêng lẻ trên cùng một server. Sử dụng Nagios giúp cho việc giám sát hoạt động của các service odoo trở nên dễ dàng hơn.

Bài viết trước mình đã hướng dẫn cách kiểm tra service của postgresql. Bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách kiểm tra service odoo instance.

Hướng dẫn thực hiện.

1. Trên server cài odoo instance.

Tạo file script để kiểm tra service odoo instance.

vi /usr/local/nagios/libexec/check_instance_odoo_name

Thêm vào file nội dung sau:

#!/bin/bash
#Author Sharad Kumar Chhetri
#script is used for checking OpenERP Server status
# Date : 02-July-2013
#
oes=`ps -ef|grep openerp-server-odoo|grep -v grep|wc -l`
if [ "$oes" != 0 ]
then
echo "OK: OpenERP Server is running"
exit 0
else
if [ "$oes" == 0 ]
then
echo "CRIT: OpenERP Server is not running"
exit 2
fi
fi

Lưu ý:

openerp-server-odoo là tên của file service odoo instance nằm trong thư mục /etc/init.d/openerp-server-odoo mình đã hướng dẫn trong bài viết trước.

Chỉnh sữa file nrpe.cfg.

Tìm đến file usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg

Bên dưới dòng # The following examples use hardcoded command arguments… 

Bạn thêm nội dung sau:

command[check_odoo_instance]=/usr/local/nagios/libexec/check_instance_odoo_name

Chú thích:

check_odoo_instance là tên mình sẽ gọi trên Nagios Monitoring Server
check_instance_odoo_name
là một script để kiểm tra số lượng process đang hoạt động mình đã tạo bước trước đó.

2. Cài đặt trên Nagios Monitoring Server.

Chỉnh sữa file service.cfg nằm trong usr/local/nagios/etc/service.cfg

Thêm vào nội dung sau:

define service {
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     openerp-odoo-instance
check_command                 check_nrpe!check_odoo_instance
notifications_enabled          1
}

Restart service Nagios.

service nagios restart

Kiểm tra hoạt động.

http://ip-server-nagios/nagios

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách kiểm tra service của odoo instance vào Nagios Monitoring Server. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới. Nếu bài viết có nhiều sai sót xin các bạn góp ý
Cảm ơn các bạn theo dõi.

4 thoughts to “Hướng dẫn cài đặt Nagios check service odoo instance”

Comments are closed.