Google Drive Integration Odoo banner sub

Hướng dẫn cài đặt Google Drive Integration Odoo

Google Drive Integration Odoo là gì?

Google Drive Integration Odoo là việc tích hợp Google Drive vào hệ thống Odoo. Việc tích hợp Google Drive vào Odoo giúp cho hệ thống Odoo trở nên mạnh mẽ hơn, tiện lợi hơn, giúp Odoo thân thiện với người dùng hơn. Google Drive là một công cụ thích hợp để quản lý các tập tin. Giúp tăng tính linh động cho hệ thống Odoo

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu cách đồng bộ giữa google calendar và calendar trong Odoo, cách tích hợp google recaptcha. Bài viết này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách tích hợp Google Drive vào Odoo.

Hướng dẫn thực hiện.

1. Cài đặt trên Odoo.

Đăng nhập bằng tài khoản Admin vào Odoo.

Google Drive Integration Odoo image 1 sub
Cài đặt các module google drive.

Các bạn có thể download module google_dirve tại đây

Google Drive Integration Odoo image 2 sub
Settings -> Configuration -> Google Drive -> Check Attach Google documents to any record -> Click Generate Google Authorization Code
Google Drive Integration Odoo image 3 sub
Click Allow
Google Drive Integration Odoo image 4 sub
Copy Code
Google Drive Integration Odoo image 5 sub
Paste vào Ô

2. Đăng ký lấy Google key.

Đăng nhập vào tài khoản Gmail và vào đường dẫn https://console.cloud.google.com

Google Drive Integration Odoo image 6 sub
Giao diện sau khi truy cập
Google Drive Integration Odoo image 7 sub
Click Credentials -> Create credentials -> OAuth client ID
Google Drive Integration Odoo image 8 sub
Chọn Web application -> Type Name -> Type Authorized JavaScript origins ->Type Authorized redirect URIs ->Create.
Google Drive Integration Odoo image 9 sub
Chúng ta có Client ID and Client secret

3. Tích hợp vào Odoo.

Google Drive Integration Odoo image 10 sub
Settings -> Configuration -> General Settings -> Google Drive -> Copy Client ID paste to Google Drive client ID
Google Drive Integration Odoo image 11 sub
Click Apply
Google Drive Integration Odoo image 12 sub
Chọn thử 1 Record
Google Drive Integration Odoo image 13 sub
Chọn file Attach
Google Drive Integration Odoo image 14 sub
Kết quả
Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt và tích hợp Google Drive cho Odoo. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới.
Cảm ơn các bạn theo dõi.