NRPE Plugin Monitoring Sub

Hướng dẫn cài đặt NRPE Plugin trên Linux host và Nagios Monitoring Server

Nội DungNRPE Plugin là gì?Hướng dẫn cài đặt NRPE Plugin trên các Linux Host.1. Cài đặt các thư viện cần thiết.2. Tạo user Nagios và đặt password.3. Download Nagios Plugin.4. Giải nén file vừa down.5. Biên dịch và cài đặt.6. Cài đặt Xinetd.7. Download và cài đặt NRPE plugin.8. Kiếm tra hoạt động NRPE daemon.9. Cấu hình […]

Read More

Nagios Monitoring Server Client Sub

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nagios Monitoring Server.

Nội DungNagios Monitoring Server là gì?Mô hình Nagios Monitoring Server.Hướng dẫn cài đặt Nagios trên server giám sát.Cài đặt các Package cần thiết.1. Tạo user nagios cho server.2. Download Nagios và Plugin.3. Biên dịch và cài đặt Nagios.4. Cấu hình.5. Cấu hình cho giao diện web.6. Biên dịch và cài đặt Nagios Plugin.7. Khởi động Nagios.8. Vào […]

Read More