Nagios Monitoring Server Client Sub

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nagios Monitoring Server.

Nội DungNagios Monitoring Server là gì?Mô hình Nagios Monitoring Server.Hướng dẫn cài đặt Nagios trên server giám sát.Cài đặt các Package cần thiết.1. Tạo user nagios cho server.2. Download Nagios và Plugin.3. Biên dịch và cài đặt Nagios.4. Cấu hình.5. Cấu hình cho giao diện web.6. Biên dịch và cài đặt Nagios Plugin.7. Khởi động Nagios.8. Vào […]

Read More