Nagios Monitoring Server Client Sub

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nagios Monitoring Server.

Nagios Monitoring Server là gì?

Nagios Monitoring Server là một phần mềm được sử dụng để giám sát server. Nếu server có bất cứ vấn đề gì thì chương trình sẽ gửi thông báo cho người dùng. Các bạn có thể sử dụng nagios để giám sát hoạt động của các service Odoo.

Mô hình Nagios Monitoring Server.

Nagios Monitoring Server Model sub

Chú thích:

Server 118.189.175.138 là server cài đặt chương trình Nagios.

Các server 118.189.175.141 hoặc 118.189.175.139 là các server được giám sát.

Hướng dẫn cài đặt Nagios trên server giám sát.

Cài đặt các Package cần thiết.

sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-php5
sudo apt-get install build-essential

Ubuntu 6.10:

sudo apt-get install libgd2-dev

Ubuntu 7.10:

sudo apt-get install libgd2-xpm-dev

1. Tạo user nagios cho server.

Đăng nhập bằng tài khoản root.

Tạo user nagiospassword.

/usr/sbin/useradd -m -s /bin/bash nagios
passwd nagios

Tạo nagios group user.

/usr/sbin/groupadd nagios
/usr/sbin/usermod -G nagios nagios

Tạo nagcmd group.

/usr/sbin/groupadd nagcmd
/usr/sbin/usermod -a -G nagcmd nagios
/usr/sbin/usermod -a -G nagcmd www-data

2. Download Nagios và Plugin.

Tạo thư mục chứa file download.

mkdir ~/downloads
cd ~/downloads
wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.3.tar.gz
wget http://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.1.1.tar.gz#_ga=1.139643891.1365382021.1466137246

3. Biên dịch và cài đặt Nagios.

Giải nén file vừa down.

cd ~/downloads
tar xzf nagios-3.2.3.tar.gz
cd nagios-3.2.3

Chạy cài đặt

./configure --with-command-group=nagcmd
make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf

4. Cấu hình.

Chỉnh sữa file contacts.cfg để tạo liên lạc

vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

Tìm dòng có email và nhập email của người cần gửi khi có sự cố:

5. Cấu hình cho giao diện web.

Tạo user đăng nhập trên giao diện web

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Lưu ý: sử dụng userpassword này để đăng nhập trên giao diện web.

Restart service apache2: /etc/init.d/apache2 reload

6. Biên dịch và cài đặt Nagios Plugin.

Giải nén file vừa down.

cd ~/downloads
tar xzf nagios-plugins-2.1.1.tar.gz
cd nagios-plugins-2.1.1

Biên dịch và cài đặt.

./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
make install

7. Khởi động Nagios.

Cấu hình Nagios tự động khởi động khi server khởi động.

ln -s /etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios

Kiểm tra lỗi .

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Khởi động.

/etc/init.d/nagios start hoặc service nagios start

8. Vào giao diện web.

http://IP-server/nagios

Usernamepassword khởi tạo tại bước 5.

9. Các cấu hình khác.

Cài đặt mailx (Postfix).

sudo apt-get install mailx
sudo apt-get install postfix

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt Nagios trên server. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới. Nếu bài viết có nhiều sai sót xin các bạn góp ý
Cảm ơn các bạn theo dõi.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

seventeen + 6 =