ssl certificates sub

Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain và tạo file CSR trên server

File CSR, SSL là gì?

CSR (Certificate Signing Request) là 1 đoạn text (chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền) được mã hóa từ server (máy chủ) chuẩn bị cho việc cài đặt CSR SSL. 

Nó chứa các thông tin bao gồm trong giấy chứng nhận của bạn như tên tổ chức của bạn, tên thông thường (tên miền), địa phương và quốc gia. 1 CSR sẽ được tạo ra ngay trước khi gửi yêu cầu cho bên cung cấp SSL để sinh ra SSL.

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Hướng dẫn tạo file CSR.

1. Tạo thư mục chứa file SSL.

mkdir your_domain
cd your_domain

2. Tạo file key với độ dài 2048 bit.

openssl genrsa -out your_domain.key 2048

3. Tạo file CSR.

openssl req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr

Bạn sẽ nhập vào các thông tin sau đây:

Country Name (2 letter code) [XX]: Country Name (Only 2 characters)
State or Province Name (full name) []: province/city
Locality Name (eg, city) [Default City]: city name
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: company name
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:servername or  hostname
Email Address []:email

Ví dụ:

Country Name (2 letter code) [XX]:VN
State or Province Name (full name) []:Ho Chi Minh
Locality Name (eg, city) [Default City]:Ho Chi Minh
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:vhost.vn
Organizational Unit Name (eg, section) []:vhost.vn
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:vhost.vn
Email Address []:support@vhost.vn

4. Dùng Winscp lấy key và CSR file.

Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain.

1. Cài đặt Nginx.

Bài viết trước, mình đã giới thiệu các bạn cách cài đặt nginx, các bạn có thể tham khảo tại đây.

2. Tạo RSA private key.

sudo openssl genrsa -des3 -passout pass:odoo -out server.temp.key 2048

Bạn sẽ thấy xuất hiện giống hình dưới đây.
Bạn sẽ được yêu cầu nhập một password bảo mật hơn và xác nhận lại password.

rsa key cert sub
RSA Key Certificate

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng CERTIFICATE AUTHORITY thì làm theo cách sau.

sudo openssl req -new -passin pass:odoo -key server.key -out server.csr

Bạn chạy câu trên sẽ được kết quả như sau.

rsa_key2 sub

3. Đổi tên file từ server.temp.key thành server.key.

sudo mv server.key server.temp.key
sudo openssl rsa -in server.temp.key -out server.key

4. Xóa file server.temp.key.

sudo rm server.temp.key

5. Tạo file CSR.

sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr

6. Tạo file CRT.

sudo openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Lưu ý:

365 là số ngày hết hạn.

crt key sub

7. Cài đặt SSL trong Nginx.

Bỏ nội dung sau vào file Nginx.

server {
listen      10.0.1.43:443 default;
server_name 10.0.1.43;
access_log  /var/log/nginx/oddo.access.log;
error_log   /var/log/nginx/oddo.error.log;
ssl on;
ssl_certificate     /etc/nginx/ssl/server.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;
keepalive_timeout   60;
ssl_ciphers             HIGH:!ADH:!MD5;
ssl_protocols           SSLv3 TLSv1;
ssl_prefer_server_ciphers on;
location / {
proxy_pass  http://127.0.0.1:port-odoo-server;
proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_buffer_size 128k;
proxy_buffers 16 64k;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
# proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
# proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
}
location ~* /web/static/ {
proxy_buffering off;
proxy_pass http://127.0.0.1:port-odoo-server;
}
}

Lưu ý:

Cho phép một IP tự động chuyển từ http sang https:

server {
listen      IP-client:80;
server_name IP-client;
add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;
rewrite ^/.*$ https://$host$request_uri? permanent;
}

Cho phép một IP khi đã bookmark URL với port 8069 tự động chuyển sang https.

server {
listen      10.0.1.43:8069;
server_name 10.0.1.43;
add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;
rewrite ^/.*$ https://$host$request_uri? permanent;
}

Kết Luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt SSL certificate cho domain. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới. Nếu bài viết có điều sai sót xin các bạn góp ý.
Cảm ơn các bạn theo dõi.

2 thoughts to “Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain và tạo file CSR trên server”

 1. I precisely desired to thank you so much yet again. I do not know the things I could possibly have gone through in the absence of the entire smart ideas provided by
  you relating to such subject matter. It had become
  a daunting concern in my position, but coming across a specialized way you processed that forced me to cry with fulfillment.

  I am just happy for your advice and expect you comprehend what a powerful job you have been putting in teaching others via
  your website. I am certain you have never got to know any
  of us.

  Review my webpage – personal trainer certification (Rachelle)

 2. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious
  to know how you center yourself and clear your head prior
  to writing. I’ve had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any
  recommendations or hints? Many thanks!

  Also visit my webpage: career coaching; Rodrigo,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

15 − 5 =