notification popup odoo 9 sub

Hướng dẫn cách tạo notification popup odoo 9

Nội DungNotification popup odoo 9 là gì?Hướng dẫn cách thực hiện.Tạo model.Tạo file notification.py với model notification với nội dung sau:Tạo file notification_view.xml để tạo view cho model trên.Tạo controllerTạo file main.py để lấy dữ liệu show lên trên popup.Tạo PopupTạo một file style.css để tạo CSS cho popup.Tạo một file pop_up.js để tạo popup.Tạo một […]

Read More

free wordpress website banner sub

Hướng dẫn tạo Free WordPress Website

Nội DungTạo Free WordPress Website?Hướng dẫn thao tác.1. Trỏ domain về hosting.2. Cài đặt website WordPress.Kết luận:Tạo Free WordPress Website? Free WordPress Website sẽ giúp các bạn tạo một website wordpress free với hosting free và domain free. Bài viết giúp các bạn có thể sở hữu một website cá nhân cho riêng bản thân […]

Read More