password_odoo_restore

Hướng dẫn thay đổi Password Odoo khi quên password (Odoo version 9 trở lên)

Password Odoo là gì? Password Odoo là một chuỗi ký tự đã được mã hóa và lưu xuống database. Nó được dùng để đăng nhập vào database. Nhưng chẳng may password odoo bị thay đổi hay bạn không thể nhớ được bạn phải làm thế nào. Đối với Odoo version 9 trở lên, password odoo […]

Read More